DE * Garantie & Rückgabe

Heb ik bij Olssen garantie op mijn product?

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het product doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling.

Wat moet ik doen bij schade, of een defect product?

Als u een defect artikel heeft ontvangen, dan kunt u het artikel kosteloos terugsturen naar Olssen. U ontvangt uw geld van het geretourneerde artikel op uw rekening volgens onze terugstort termijnen.
Bij vermoedelijke defecten adviseren wij om eerst de handleiding van het artikel of de website van de fabrikant te raadplegen. U vindt daar voor veelvoorkomende problemen vaak een oplossing.

Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.De Herroepingsregeling is alleen geldig voor particuliere consumenten en niet van toepassing voor de zakelijke afnemer (B2B).

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddelen als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Artikelen die u niet kunt retourneren
Alle producten die zijn vervaardigt conform instructies van de klant. Dus alle producten die op maat worden gemaakt, dit zijn o.a. Luvio Designlockers, Smartlockers en de Cravis en Novusto Maatwerk banken. Daarnaast is deze uitzondering ook van toepassing op alle producten die niet onder een standaard maat besteld worden, en daardoor dus speciaal bij de fabriek vervaardigd worden.

Procedure van retourneren

- Zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen op ons retouradres, sturen wij u een e-mail ter bevestiging. Houdt u er rekening mee dat de verwerking 10 dagen kan duren.
- Als u de bestelling heeft betaald, is het afhankelijk van de betaalmethode wanneer het bedrag teruggestort wordt. Uiteraard vervalt de betalingsverplichting als u nog niet heeft betaald na de verwerking van de retour.

U kunt een artikel niet terugsturen als deze niet aan de gestelde voorwaarden voldoet. Houdt u er rekening mee dat de betalingsverplichting van de bestelling blijft bestaan. Neemt u in geval van twijfel contact op met onze klantenservice.

Retourneer adres

Olssen B.V.

Parabool 28
3364 DH Sliedrecht

Download hier de PDF van het model voor herroepingsrecht

Niet tevreden?

U kunt klachten over producten of dienstverlening onder vermelding van uw bestelnummer of verkoop ordernummer aan ons doorgeven via: (Let op, u ontvangt geen ontvangst bevestiging.)
- mail: status@olssen.nl
- telefoon: 0184 611 400

U krijgt binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie van ons.

Indien u als zakelijke klant niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u deze ter bemiddeling voorleggen aan Thuiswinkel (via www.thuiswinkel.org)

Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het Europees ODR Platform